MİRASTA PAYLAŞIM

Gönderildi Deger 29/05/2020 0 Yorum

 

 

 

 

MİRASTA PAYLAŞIM

 

Yasal mirasçılar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve 501. maddeleri arasında sayılmıştır.

 

 

KAN BAĞIYLA AKRABA OLANLARIN DURUMU

 

ALTSOY

Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu yani çocukları , onlar mirasbırakandan önce ölmüş ise torunları….

 

Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

 

Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

 

ANA VE BABA

 

Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

 

BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA

 

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.

 

Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

 

Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.

 

Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

 

Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer.

 

MİRASTA SAĞ KALAN EŞİN DURUMU NEDİR ?

 

Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

 

1. Mirasbırakanın altsoyu yani çocukları veya çocuklardan biri mirasbırakandan önce ölmüş ise ölen çocuğun çocuk/ları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

 

2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi yani kardeşleri veya kardeşlerden biri mirasbırakandan önce ölmüş ise ölen kardeşinin çocuk/ları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

 

3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

 

 

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN MİRAS HAKKI

 

Babanın evlilik dışı doğan çocuğu tanıması yada çocuk tarafından/adına açılacak soy bağı tespit davasının lehine sonuçlanması ile birlikte , evlilik içi çocuğu gibi mirasçı olur. Evlilik dışı doğan çocuk annesinin zaten doğduğu andan itibaren mirasçısıdır.

 

EVLATLIĞIN MİRAS HAKKI

 

Evlatlık veya evlatlık evlat edinenden önce ölmüş ise onun çocukları …. kısacası altsoyu , evlat edinene kan hısımları yani öz çocukları öz altsoyu gibi mirasçı olmaktadır. Evlatlığın ayrıca kendi öz anne ve babasından olan mirasçılığı da aynen devam etmektedir.

 

Fakat evlat edinen veya hısımları , evlatlığa mirasçı olmazlar.

 

NİKAHSIZ EŞİN MİRAS HAKKI

 

Nikahsız eşin miras hakkı bulunmayıp , mirasbırakanın ölmeden önce hazırlayacağı vasiyatnema veya başkaca bir ölüme bağlı tasarruf ile kendisine de bir kısım kıymet bırakması mümkün olabilecektir.

 

 

 

MİRASÇISI OLMAYAN KİŞİNİN TÜM MİRASI DEVLETE GEÇMEKTEDİR.